۱۵
دی

بازاریابی پینترست

پینترست یکی از کاربردی ترین شبکه های اجتماعی در جهت به اشتراک گذاری عکس است. این برنامه که ده سالگی خود را جشن میگیرد بیش از 200 میلیون کاربر...

ادامه مطلب