امروزه رسانه های تصویری نقش بسیار مهمی در زندگی انسانها دارند . به طوری که حجم قابل توجهی از مردم ترجیح میدهند به جای رسانه های چاپی و مکتوب از رسانه های تصویری استفاده کنند. همین موضوع نیاز شرکت شما به یک تیزر تبلیغاتی اصولی را افزایش میدهد. ساخت یک تیزر تبلیغاتی  اگر توسط تیم حرفه ای ساخته شود میتواند تاثیر چشم گیری در پروسه ی شناخته شدن شما داشته باشد.

یادمون باشه در آژانس دیجیتال برندینگ تالی این سرویس را بر اساس اسناد بالادستی بیزینس، شامل بیزینس پلن، استراتژی برندینگ، مارکتینگ پلن و …

با رویکرد 5 مرحله ای تالی انجام می شود!

5
4
3
2
1
طراحی برنامه بازاریابی و برندینگ دیجیتال
سفارشی‌سازی انبوه
تحلیل و بازنگری برنامه بازاریابی
تدوین یا تحلیل استراتژی برندینگ
تحلیل و بازنگری بیزینس مدل شما

رزرو جلسه از طریق لینک زیر: