۲۷
مهر

چرایی یک بیزینس مهمترین انگیزه، قصد و نیت بودن و فعالیت اون بیزینسه!
«چرایی»، بسیار بسیار مهمتر از «چیستی» و «چگونگی» یک بیزینسه!
مهمترین چرایی تالی اینه که میخواد مهمترین کمک‌ها و سرویس‌ها مورد نیاز یک بیزینس رو، سرویس‌هایی که واقعا دیگه ادامه بیزینس بدون اجرای درست اون کارها، میسر نخواهد بود رو به درستترین شکل ممکن و با مناسبترین قیمت ها به نیازمندان اون سرویس‌ها ارائه کنه! اون هم متاسفانه در شرایطی که هم از یک سو، خیلی از صاحبان بیزینس‌ها متوجه نیازشون به اجرای حرفه‌ای این سرویس‌ها شدن و هم از سوی دیگه پیدایش تعداد بسیار زیاد سرویس‌دهندگان غیرحرفه‌ای دیجیتال مارکتینگ و برندینگ، سبب هدررفت منابع و سرمایه‌های بیزینس ها شده!
در تالی با مناسبترین قیمت‌ها، بیشترین ارزش‌ها رو خلق و ارائه می‌کنیم و به انسانها کمک می‌کنیم که بتونن بیزینسی در شان عظمت انسانی‌شون داشته باشن.