۳۰
بهمن

انجامش ساده است انجام ندادنش هم ساده است!

شاید باورمان نشود که عمل کردن به این توصیه چقدر می‌تواند بهروریمان را افزایش دهد و بطور مستقیم و غیرمستقیم اثرش را حتی بر افزایش درآمد بیزینسمان بگذارد و ما هم شاهد اثرش باشیم.

موضوع این است که امروز و دوران امروز دیگر دوران سخت‌کوشی و با کیفیت کم کار کردن نیست یعنی گذشت آن دورانی که ما در حجم زیادی از زمان کار کنیم و در یک کیفیت متوسط به پایین بخواهیم خروجی داشته باشیم؛ دوران امروز, دوران هوشمندانه کار کردن است, یعنی شما اگر توانستید در زمان کم نتیجه‌ی خوب و عالی بگیرید در واقع هوشمندانه کار می‌کنید, دیگر شاخص این نیست که از چه ساعتی تا چه ساعتی سرکار میروید.

اگر شما توانستید صبح سرکار باشید و سر ساعت کارهایتان به پایان برسد و هزینه سربار در سازمان نگذارید و کارتان را هم درست و حسابی انجام دهید هنر هموشمندانه کار کردن را رعایت  کردید.

بیایید از امروز هرکاری که انجام می‌دهید( جلسه, مذاکرات تلفنی, کارهای روتین و…) حساس به زمان انجامش دهیم؛ یعنی انگار یک تایمر هنگام شروع کار در درونمان فعال می‌کنیم و می‌خواهیم با خودمان مسابقه بدهیم, ببینیم جه زمانی کارهایمان به پایان می‌رسد. وقتی با این نگاه کار را انجام میدهید بطور طبیعی تمرکزتان بیشتر می‌شود چون یک مسیر برای خودتان می‌خواهید داشته باشید, با توجه بیشتری بر روی کار تمرکز می‌کنید و پرش ذهنی و پرش افکار کمتری خواهید داشت و اتفاقا خلاقتر در رابطه با آن موضوعی که دارید فکر می‌کنید یا انجامش می‌دهید خواهید شد.

بیایید سعی کنید که آیا می‌توانید جلساتتان رادر زمان کمتر و با خروجی بهتر تمام کنید و این رقابت درونی را دائما زنده نگه دارید, این باعث می‌شود که شما پیوسته مشغول خود ارزیابی باشید و این خود ارزیابی بهترین و بزرگترین اثر در دنیای شما را به این شکل خواهد گذاشت که شما کم کم بر اساس این بهبودهای جزیی جزیی وارد  گروه انسان‌های فوق موفق درهر زمینه کاری می‌شوید.

 

 

نیوهیومنی باشیم

دکتر احسان امیریان