۱۵
دی

طراحی کمپین‌های تبلیغاتی

کمپین یا کارزار تبلیغاتی مجموعه‌ای از شاخص‌ها و پارامترها دارد که آن را از یک تبلیغ ساده یا تبلیغ مناسبتی جدا می‌کند. در حقیقت یک کمپین، رویکردی یکپارچه و...

ادامه مطلب