۲۷
مهر

چرایی یک بیزینس مهمترین انگیزه، قصد و نیت بودن و فعالیت اون بیزینسه!«چرایی»، بسیار بسیار مهمتر از «چیستی» و «چگونگی» یک بیزینسه!مهمترین چرایی تالی اینه که میخواد مهمترین کمک‌ها...

ادامه مطلب