مدرسه بلاک چین تالی

اصطلاح  بلاک چین  (Blockchain)  در حالت لغوی به‌معنای زنجیره‌ای از بلاک‌هاست.                                                                                                                                                                                                           فناوری بلاک چین مفهومی نسبتاً جدید است که امکان ثبت داده‌ها در فضایی به‌نام بلاک                                                                                                                                                                                                              و سپس اتصال این بلاک‌ها به هم مانند یک زنجیره را فراهم می‌کند. همین اتصال زنجیروار                                                                                                                                                                                                        بلاک‌ها به هم امنیت داده‌ها را تضمین می‌کند و امکان تغییر آن‌ها را به حداقل می‌رساند.

مسیرهای یادگیری

دوره های مدرسه بلاک چین تالی