IBCNet

سندباکس بلاکچین ایران (IBC) یک محیط آزمایشی زنده است که برای اطمینان از صحت عملکرد و انطباق مقررات و بررسی‌های امنیتی برای انواع عملیات تعریف شده در شبکه بلاکچین استفاده میشود.سندباکس به یک محیط آزمایشی مجزا،اما کاملا کاربردی و تمام سرویس،اشاره دارد که در آن نرم‌افزارها،اپلیکیشن‌ها و برنامه‌ها را می‌توان تست کرد.سندباکس به دولت و سازمان‌ها و نهادهای دولتی و شرمت‌ها اجازه می‌دهد تا برنامه‌ها،اقدامات و کاربردهای خودرا در شبکه بلاکچین تغریف،اجرا و آزمون کنند.در سال 1402 سازمان فناوری اطلاعات ایران،سندباکس بلاکچین دولت را برای هدایت و راهبری اکوسیستم بلاکچین دولت و موارد استفاده نوآورانه برای راه حل‌های بلاکچینی ایجاد کرد.