مدرسه بلاک چین تالی

بلاک چین یک دفتر کل توزیع شده با لیست های رو به رشدی از رکوردها (بلوک ها) است که به طور ایمن از طریق هش های رمزنگاری به هم مرتبط شده اند. هر بلوک حاوی یک هش رمزنگاری از بلوک قبلی، یک مهر زمانی و داده های تراکنش است

دوره جامع آموزش بلاک چین

قیمت:250.000 تومان

برای کسب اطلاعات بیشتر کیلیک کیند

ادامه مطلب

تربیت توسعه دهنده بلاک چین

قیمت:250.000 تومان

برای کسب اطلاعات بیشتر کیلیک کیند

ادامه مطلب

بلاک چین در کسب و کارها

قیمت:250.000 تومان

برای کسب اطلاعات بیشتر کیلیک کیند

ادامه مطلب

کریپتو کارنسی و ارز دیجیتال

قیمت:250.000 تومان

برای کسب اطلاعات بیشتر کیلیک کیند

ادامه مطلب

سالیدیتی و توسعه قراردادهای هوشمند

قیمت:250.000 تومان

برای کسب اطلاعات بیشتر کیلیک کیند

ادامه مطلب

برنامه نویسی پایتون

قیمت:250.000 تومان

برای کسب اطلاعات بیشتر کیلیک کیند

ادامه مطلب

دوره جامع سرمایه‌گذاری و ارز دیجیتال

قیمت:250.000 تومان

برای کسب اطلاعات بیشتر کیلیک کیند

ادامه مطلب

اصولDAO (سازمانغیرمتمرکز خودمختار)

قیمت:250.000 تومان

برای کسب اطلاعات بیشتر کیلیک کیند

ادامه مطلب